O autorze

Profesor jurysprudencji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Sydnejskiego. Do niedawna profesor filozofii prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, związany również z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor książek takich jak m.in. "Neoliberalny system wartości politycznych", "Teoria sprawiedliwości", "Freedom of Speech and Its Limits" "Moral Pluralism and Legal Neutrality i Equality and Legitimacy". Pisze artykuły publicystyczne m.in. dla "Rzeczpospolitej" i "Gazety Wyborczej" oraz prowadzi blog w Salon24. Jest członkiem Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych i rad programowych Centrum Stosunków Międzynarodowych i Obserwatorium Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej, a także kilku międzynarodowych think-tanków i redakcji. Należy także do Rady Patronackiej magazynu „Liberté!”."